Hva skjer med klærne?

Fra 1990 til 2010 har importen av klær og sko økt med 120 %. Dette tilsvarer 53 plagg per person hvert år. Dette tøyet blir naturligvis ikke «brukt opp», samtidig øker forskjellene i verden.

Både at tøyet nordmenn kvitter seg med blir samlet inn og at tøyet kommer noen til nytte. Denne nye tøyinnsamlingen vil medføre en kraftig økning av innsamlet mengde klær, sko og lette husholdningstekstiler som påvirker miljøet i positiv retning ved at CO2-utslippene reduseres vesentlig og at bidraget til verdens fattigste øker betydelig.

Hofmann Renotec har over noen år etablert et meget godt mottagerapparat og selger alle sine klær direkte til Polen eller Ukraina. Her blir alt sortert, hvor cirka 80 % selges videre til brukt-butikker.

Det er enorm stor etterspørsel etter brukte klær, sko og tekstiler i disse landene, på grunn av landenes dårlige økonomi og store fattigdom.

Klær, sko og tekstiler som ikke kan brukes, går til bl. a. isolasjonsmatter i bilindustrien, ryer, pus¬sefiller for bilverksteder m.m. Vi garanterer at det som samles inn, ikke kommer for salg i Norge eller Sverige.

Hjelp til selvhjelp

Med vårt innsamlingskonsept er vi en stor miljøkjempe som skaffer arbeidsplasser i Norge, Polen og Ukraina

La klær gå i arv.

Det er budskapet fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Miljøeffekten av å bruke klær, sko og tekstiler om igjen, istedenfor å brenne, gir store energibesparelser, mindre avgasser, reduserte CO2- utslipp og lavere vann- og kjemikaliebruk. Konseptet har en stor miljøeffekt også for kommunen, som hvert år vil spare tusener av kroner på gjenbruk i stedet for å brenne.

INNHOLD

Gaselle bedrift

Se vår økonomi

© Renotec 2014

KONTAKT

Hofmann Renotec AS

Storgaten 64, 3060 Svelvik

Telefon: 402 34 663

E-post: renotec@online.no

MILJØFYRTÅRN